Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(1) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
 

Meleksen Akin, Sadiye Peral Eyduran, Sezai Ercisli, Ilker Yilmaz, Ozlem Cakir
Phytochemical profiles of wild grown blackberry and mulberry in Turkey
Fitochemiczny profil dzikiej czarnej jagody i morwy w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Carlos Alberto Bouzo, Norberto Francisco Gariglio
Relationship between different physical properties of tomato fruits and water loss during postharvest
Relacje między różnymi fizycznymi właściwościami owoców pomidora a utratą wody po zbiorze
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Bożena Denisow, Monika Strzałkowska-Abramek, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska
The effect of Pentakeep®-v application on flower traits and nectar production in Hosta Tratt. ‘Krossa Regal’
Wpływ nawozu pentakeep®-v na kwitnienie i nektarowanie funkii (Hosta Tratt.) ‘Krossa Regal’
Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Zehra Tuğba Abaci, Mozhgan Zarifikhosroshahi, Ebru Kafkas, Emre Sevindik
Chemical composition, volatiles, and antioxidant activity of Rosa iberica Stev. hips.
Skład chemiczny, związki lotne oraz działanie antyoksydacyjne owoców Rosa iberica Stev.

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Wanda Wadas, Izolda Borysiak-Marciniak
Selected bionutrient contents in spaghetti squash depending on sowing date and plant spacing
Zawartość wybranych biopierwiastków w dyni makaronowej w zależności od terminu siewu i rozstawy roślin

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

The article which originally appeared in Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 2016, volume 15, issue 1, pages 65–75, was published by mistake.

Artykuł znajdujący się pierwotnie na stronach 65–75 w Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 15(1) 2016 został opublikowany omyłkowo. 


   

Veronika Szabó, Lajos Magyar, Károly Hrotkó
Effect of leaf spray treatments on rooting and quality of Prunus mahaleb (L.) Cuttings
Wpływ zabiegów opryskiwania liści na ukorzenienie i jakość sadzonek Prunus mahaleb (L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Semih Kiraci, Hüseyin Padem
Purple carrot lines has superior technological characteristics in Turkey
Linie purpurowej marchwi mające lepsze cechy technologiczne w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Małgorzata Malik, Anna Bach
Morphogenetic pathways from Narcissus L. ‘Carlton’ in vitro cultures of pc stage flower bud explants according to cytokinin and auxin ratios
Morfogeneza w kulturach in vitro eksplantatów Narcissus L. ‘Carlton’ izolowanych z pąków kwiatowych w stadium pc w zależności od poziomu cytokininy i auksyny

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Augustyn Mika, Zbigniew Buler, Waldemar Treder
Mechanical pruning of apple trees as an alternative to manual pruning
Cięcie mechaniczne jabłoni jako alternatywa dla ręcznego cięcia

Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Piotr Salachna, Agnieszka Zawadzińska, Cezary Podsiadło
Response of Ornithogalum saundersiae Bak. to salinity stress
Reakcja Ornithogalum saundersiae Bak. na stres solny
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Ali Sabir
Physiological and morphological responses of grapevine (V. vinifera L. cv. ‘Italiaʼ) leaf to water deficit under different rootstock effects
Fizjologiczne i morfologiczne reakcje liści winorośli (V. vinifera L. cv. ‘Italiaʼ) na deficyt wody pod wpływem różnych podkładek
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Andrzej Sałata, Piotr Gumiela
The chemical composition of the essential oil of leaf celery (Apium graveolens L. var. Secalinum alef.) under the plants’ irrigation and harvesting method
Skład chemiczny olejku eterycznego selera listkowego (Apium graveolens L. var. Secalinum alef.) pod wpływem nawadniania roślin i metody zbioru
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

20.02.2016