Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(3) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
 

Anna Krzepiłko, Iwona Zych-Wężyk, Jolanta Molas, Barbara Skwaryło-Bednarz, Agata Święciło, Monika Skowrońska
The Effect of Iodine Biofortification on Selected Biological Quality Parameters of Lettuce and Radish Seedlings
Wpływ biofortyfikacji w jod na wybrane parametry biologicznej jakości siewek sałaty i rzodkiewki

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Waldemar Treder, Augustyn Mika, Zbigniew Buler, Krzysztof Klamkowski
Effects of Hail Nets on Orchard Light Microclimate, Apple Tree Growth, Fruiting And Fruit Quality
Wpływ siatek przeciwgradowych na mikroklimat świetlny sadu, wzrost drzew oraz plonowanie i jakość owoców jabłoni
Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Iwona Szot, Alina Basak, Tomasz Lipa, Paweł Krawiec
Thinning of Apple Flowers with Potassium Bicarbonate (Armicarb®) in Organic Orchard
Przerzedzanie kwiatów jabłoni w uprawie ekologicznej za pomocą wodorowę-glanu potasu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ernest Stawiarz, Anna Wróblewska
Flowering Phenology of Weigela florida Bunge and the Ef-fect of Color Change in its Flowers on the Behavior of Visiting Insects
Fenologia kwitnienia Weigela florida bunge i wpływ zmiany barwy jej kwiatów na behawioryzm owadów wizytujących

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Marek Kopacki, Anna Wagner, Władysław Michałek
Pathogenicity of Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum and Sclerotinia sclerotiorum and Their Effect on Photosynthetic Activity of Chrysanthemum Plants
Patogeniczność Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum i Sclerotinia sclerotiorum i ich wpływ na aktywność fotosyntetyczną roślin chryzantem

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Jadwiga Żebrowska, Jacek Gawroński, Elżbieta Kaczmarska, Mag-dalena Dyduch-Siemińska, Izabella Jackowska, Marzena Pabich
Nutraceutical Value of the New Strawberry Cultivars
Nutraceutyczna wartość nowych odmian truskawki
Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agnieszka Cabała, Katarzyna Wróblewska, Piotr Chohura, Regina Dębicz
Effect of Fertilization Through Geocomposite on Nutritional Status of Hosta ‘halcyon’ Plants Grown in Containers
Wpływ nawożenia geokompozytem na odżywienie funkii ‘halcyon’ uprawianej w pojemnikach

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Eugenia Czernyszewicz
Long-Term Trends in Production and Consumption of Aples in Poland, Europe and Worldwide
Długookresowe tendencje w produkcji i konsumpcji jabłek w Polsce, Europie i na świecie

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Nazan Korkmaz, Mehmet Atilla Askin, Sezai Ercisli, Volkan Okatan
Foliar Application of Calcium Nitrate, Boric Acid and Gib-berellic Acid Affects Yield and Quality of Pomegranate (Punica granatum L.)
Wpływ dolistnego zastosowania azotanu wapnia, kwasu borowego i kwasu giberelinowego na plon
i jakość granatu

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Zoran Keserović, Biserka Milić, Slavko Kevrešan, Nenad Magazin, Marko Dorić
The Effect of Naphthenic Acids (NAs) on the Response of ‘golden delicious’ and ‘fuji’ Apple Trees on Chemical Thinning With NAA
Wpływ kwasu naftenowego (NAs) na reakcję jabłonı golden delıcıous’ ı ‘fujı’ na chemıczne przerzedzanıe za pomocą NAA

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Yasin Ozdemir, Mehmet Emin Akcay, Sezai Ercisli, Mehmet Ozkan, Ugur Ozyurt
Physical, Chemical, Sensorial and Bioactive Characteristics of Local and Standard Pear Cultivars in Turkey
Fizyczne, chemiczne, sensoryczne i bioaktywne cechy lokalnych i standardowych odmian gruszy w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Abdollah Ghasemi Pirbalouti, Malihe Imaniyan-Fard
Variation on Biological Activity and Phytochemical Character-istics of Gum Tragacanth Exudate From Astragalus gossypinus and A. parrowianus
Zróżnicowanie aktywności biologicznej i cech fitochemicznych wydzieliny gumy tragakantowej z Astragalus gossypinus i A. parrowianus
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Mirosława Chwil, Renata Nurzyńska-Wierdak, Stanisław Chwil, Renata Matraszek, Jarmila Neugebauerová
Histochemistry and Micromorphological Diversity of Glandu-lar Trichomes in Melissa officinalis L. Leaf Epidermis
Histochemia i mikromorfologiczne zróżnicowanie włosków gruczołowych w epidermie liści Melissa officinalis L.
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Mirosław Korzeniowski, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Magdalena Ptaszek, Tomasz Lipa, Piotr Baryła The Possibilities of Using Chemical Agents for Protection of Lawson Cypress (Chamaecyparis lawsoniana) Against Phytophthora cinnamomi
Możlıwość wykorzystanıa środków chemıcznych w ochronıe cyprysıka lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) przed Phytophthora cinnamomi
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
     

30.05.2016