Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(4) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
 

Mohammad Saadatian, Agnieszka Najda, Mohammad Sedigh Jasour
Drying process affects bioactive compounds in hawthorn species
Wpływ procesu suszenia na związki bioaktywne gatunków głogu

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Anna Figas, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Anna Sawilska, Anna J. Keutgen
Improvement of in vitro propagation and acclimation of Helichrysum arenarium L. Moench
Optymalizacja procedury mikrorozmnażania in vitro i aklimatyzacja Helichrysum arenarium (L.) Moench

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Tomasz Kosiada
Ascochyta blight (Ascochyta syringae) of lilac (Syringa vulgaris L.)
Askochytoza (Ascochyta syringae) lilaka (Syringa vulgaris L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Milica G. Aćimović, Mila S. Grahovac, Jovana M. Stanković, Mirjana T. Cvetković, Stevan N. Maširević
Essential oil composition of different coriander (Coriandrum sativum L.) accessions and their influence on mycelial growth of Colletotrichum spp.
Skład olejków eterycznych kolendry (Coriandrum sativum L.) i ich wpływ na wzrost grzybni Colletotrichum spp.

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Gordana Šebek
The phenological and pomological traits of autochthonous plum cultivars in the area of North Montenegro
Fenologiczne i pomologiczne cechy autochtonicznych odmian śliwki w rejonie północnym Czarnogóry

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Dorota Wrońska-Pilarek, Heidemarie Halbritter, Agnieszka Krzymińska, Leszek Bednorz, Jan Bocianowski
Pollen morphology of selected European species of the genus Allium L. (Alliaceae)
Morfologia ziarn pyłku wybranych europejskich gatunków z rodzaju Allium L. (Alliaceae)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Esmat F. Ali, Fahmy A.S. Hassan
Supplemental effects of silicon nutrition on growth, quality and some physiological characters of potted chrysanthemum grown in greenhouse
Suplementacyjny wpływ żywienia krzemem na wzrost, jakość i niektóre cechy fizjologiczne doniczkowych chryzantem uprawianych w szklarni

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Hamdi Zenginbal, Ahmet Eşitken
Effects of the application of various substances and grafting methods on the grafting success and growth of black mulberry (Morus nigra L.)
Wpływ aplikacji różnych substancji i metod szczepienia na powodzenie szczepienia i wzrost morwy czarnej (Morus nigra L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Mehmet Ali Sevik, İlyas Deligoz
The reaction of cabbage (Brassica oleracea L.) breeding lines against Turnip mosaic virus
Reakcja linii hodowlanych kapusty (Brassica oleracea L.) na Turnip mosaic virus

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Beata Zimowska, Ewa Dorota Zalewska, Ewa Dorota Król
Occurrence and characterization of Colletotrichum fuscum
Występowanie i charakterystyka Colletotrichum fuscum

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Oguz Dolgun, Simin Saygac Ulas, Turcan Teker
Determination of graft success of grape cultivars grafted on two different roostocks
Określenie powodzenia szczepień odmian winorośli szczepionych na dwóch różnych podkładkach

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Agnieszka Hanaka, Sławomir Dresler, Renata Nurzyńska-Wierdak
Biochemical and physiological responses of Eruca sativa Mill. to selected nutrient conditions
Biochemiczne i fizjologiczne odpowiedzi Eruca sativa Mill. na wybrane warunki żywieniowe

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Seidler-Łożykowska, Bogdan Kędzia, Jan Bocianowski, Agnieszka Gryszczyńska, Zdzisław Łowicki, Bogna Opala, Aurelia Pietrowiak
Content of alkaloids and flavonoids in celandine (Chelidonium majus L.) herb at the selected developmental phases
Zawartość alkaloidów i flawonoidów w zielu glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) w wybranych fazach rozwojowych

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Marta Joanna Monder
Study on propagation of shrub and pillar roses by hardwood cuttings with auxins preparations
Ukorzenianie sadzonek zdrewniałych róż parkowych i pnących przy użyciu preparatów zawierających auksyny

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Halina Buczkowska, Renata Nurzyńska-Wierdak, Helena Łabuda, Andrzej Sałata
Relationships of the capsaicinoid content between the fruit parts of hot pepper (Capsicum annuum L.)
Relacje w zawartości kapsaicynoidów między częściami owoców papryki ostrej (Capsicum annuum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

18.08.2016