Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(5) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
 

Aleksandar Leposavić, Djurdjina Ružić, Žaklina Karaklajić-Stajić, Radosav Cerović, Tatjana Vujović, Edward Žurawicz, Olga Mitrović
Field performance of micropropagated Rubus species
Wydajność polowa mikrorozmnażanego gatunku Rubus

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Suleyman Kizil, Ugur Sesiz, Khalid Mahmood Khawar
Improved in vitro propagation of Hyacinthus orientalis L. using fruits containing immature zygotic embryos and tender leaf sheath as explants
Ulepszone rozmnażanie in vitro Hyacinthus orientalis L. przy użyciu owoców zawierających niedojrzałe zarodki zygotyczne oraz pochwy liściowej jako eksplantów

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Olivera Ilić, Ljiljana Nikolić, Žarko Ilin, Andjelko Mišković, Vuk Vujasinović, Branimir Kukić
Effect of cultural practices on weeds community in function of potato yield
Wpływ praktyk uprawowych na zbiorowisko chwastów w plonie ziemniaka

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Tomo Milošević, Nebojša Milošević
Estimation of nutrient status in pear using leaf mineral composition and deviation from optimum percentage index
Ocena stanu odżywienia gruszki przy użyciu składu mineralnego liścia oraz odchylenia od wskaźnika procentowego

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Tatiana Eugenia Şesan, Elena Enache, Beatrice Michaela Iacomi, Maria Oprea, Florin Oancea, Cristian Iacomi
Antifungal activity of some plant extracts against Alternaria alternata (Fr.) Keissl. in the black currant crop (Ribes nigrum L.)
Przeciwgrzybicze działanie niektórych wyciągów roślinnych przeciwko Alternaria alternata (Fr.) Keissl. u czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Iwona Ledwożyw-Smoleń, Roksana Rakoczy, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Tomasz Pawłowski
Iodine and selenium biofortification of lettuce (Lactuca sativa L.) by soil fertilization with various compounds of these elements
Biofortyfikacja sałaty (Lactuca sativa L.) w jod i selen przy nawożeniu doglebowym różnymi formami chemicznymi tych pierwiastków

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Husniye Imamoglu
Total antioxidant capacity, phenolic compounds and sugar content of Turkeyziziphus jujubes
Całkowita zdolność antyoksydacyjna, związki fenolowe oraz zawartość cukru w jujubie pospolitej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Murat Guney, Salih Kafkas, Sina Kefayati, Elmira Ziya Motalebipour, Yusa Turkeli, Sezai Ercisli, Ebru Kafkas
In vitro propogation of Physalis peruviana (L.)using apical shoot explants
Rozmnażanie in vitro Physalis peruviana (L.)przy użyciu eksplantów ze szczytowych pędów

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Dziedzic, Jan Błaszczyk, Elżbieta Kaczmarczyk
Influence of rootstocks and storage conditions on the quality of sweet cherry fruits ‘Regina’
Wpływ podkładek oraz warunków przechowywania na jakość owoców czereśni odmiany Regina

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Dagmar Hillová, Helena Lichtnerová, Veronika Mitošinková, Monika Brtáňová, Marcel Raček, Marcin Kubus
Effects of drought treatment on three matrix planting perennials
Wpływ czynnika suszy na wybrane gatunki roślin zielnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Mehmet Dilek, Ali Sabir
Response of grapevine (Vitis vinifera L.) leaves to different leaf fertilizers under a semi-arid condition
Reakacja liści winorośli (Vitis vinifera L.) na różne nawozy dolistne w warunkach półpustynnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Safder Bayazit, Oguzhan Caliskan, Ahmet Sümbül
Morpho-pomological diversity of Turkish pear (Pyrus communis L.) accessions in eastern mediterranean region of Turkey
Morfologiczna i pomologiczna różnorodność tureckich odmian gruszy (Pyrus communis L.) we wschodnim śródziemnomorskim rejonie Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Irfan Afzal, Karim Yar Abbasi, Azma Iqbal, Adnan Younis, Muhammad Amir Bakhtavar, Hafeez Ur Rehman
Enhancement of zinnia seed germination and seedling emergence through magnetic seed stimulation
Wzmożenie kiełkowania nasion cynii i pojawiania się siewek poprzez magnetyczną stymulację nasion

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Davood Hashemabadi, Hassan Abedini-Aboksari, Shahram Sedaghathoor, Behzad Kaviani
Geranium (Pelargonium graveolens) extract and mechanical treatment improve water relation, enzyme activity and longevity of cut chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) flowers
Wyciąg z geranium (Pelargonium graveolens) oraz zabieg mechaniczny poprawiają stosunki wodne, aktywność enzymów i długość życia kwiatów (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitamura)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Pembe Curuk, Zerrin Sogut, Tolga Izgu, Basar Sevindik, Ehsan Mohammad Tagipur, Jaime A. Teixeira da Silva, Sedat Serce, Ilknur Solmaz, Yildiz Aka Kacar, Neslihan Yesim Yalcin Mendi
Morphological characterization of Cyclamen sp. grown naturally in Turkey: Part II
Morfologiczna charakterystyka Cyclamen sp. rosnących w Turcji w warunkach naturalnych: Część II

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Renata Nurzyńska-Wierdak, Grażyna Zawiślak
Chemical composition and antioxidant activity of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) aboveground parts
Skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjna części nadziemnych lawendy (Lavandula angustifolia Mill.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
     

10.10.2016