Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2016
ZESZYT 15(6) 2016

 
Spis treści
Contents
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2016  
     

Hanna Rekosz-Burlaga, Edyta Tokarczyk, Jarosław Szczepaniak, Agata Goryluk-Salmonowicz
Antagonistic activity of plant-associated microorganisms against Phytophthora infestans
Aktywność antagonistyczna mikroorganizmów żyjących w asocjacji z roślinami wobec Phytophthora infestans

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Paweł K. Bereś
Efficacy of spinosad and Bacillus thuringiensis var. kurstaki in biological control of the European corn borer on sweet corn
Przydatność spinosadu i Bacillus thuringiensis var. kurstaki w biologicznej ochronie kukurydzy cukrowej przed omacnicą prosowianką

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Arkadiusz Przybysz, Helena Gawrońska, Łukasz Kowalkowski, Elżbieta Szalacha, Stanisław W. Gawroński
The biostimulant Asahi SL protects the growth of Arabidopsis thaliana L. plants when cadmium is present
Biostymylator Asahi SL chroni rośliny Arabidopsis thaliana L. rosnące w obecności kadmu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Augustyn Mika, Zbigniew Buler, Jacek Rabcewicz, Paweł Białkowski, Dorota Konopacka
Horizontal canopy for plums mechanically harvested in continuous motion
Korona horyzontalna dla śliwek zbieranych mechanicznie kombajnem w ruchu ciągłym

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Joanna Majkowska-Gadomska, Artur Dobrowolski, Emilia Mikulewicz
Effect of a mycorrhizal inoculum on the yielding and chemical composition of fruit four cultivars of tomato
Wpływ szczepionki mikoryzowej na plonowanie i skład chemiczny owoców czterech odmian pomidora

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Mohammad Reza Safari Motlagh, Pooneh Usefipoor
Identification of non-pathogenic fungi of rice and the evaluation of their effect on biological control of Pyricularia grisea, the causal agent of rice blast disease in vitro
Identyfikacja niepatogenicznych grzybów ryżu i ocena ich wpływu na zwalczanie biologiczne Pyricularia grisea powodującego zarazę ryżu in vitro

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agata Konarska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Micromorphology, anatomy and ultrastructure of nectaries in two types of flowers of Citrus limon cv. ‘Ponderosa’
Micromorfologia, anatomia i ultrastruktura nektarników w dwóch typach kwiatów Citrus limon cv. ‘Ponderosa’

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
The potential usefulness of a new generation of agro-products based on raw materials of biological origin
Potencjalna przydatność nowej generacji agroproduktów wytwarzanych na bazie surowców pochodzenia biologicznego

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ewa Dorota Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Król
Antifungal activity of nanoparticles against chosen fungal pathogens of caraway
Oddziaływanie nanopreparatów na wybrane gatunki grzybów patogenicznych dla kminku zwyczajnego Carum carvi L.

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Semih Kiraci, Hüseyin Padem
Determination of the chemical and sensory characteristics of some carrot varieties grown in Turkey
Określenie chemicznych i sensorycznych cech niektórych odmian marchwi uprawianej w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andjelko Miskovic, Olivera Ilic, Jelena Bacanovic, Vuk Vujasinovic, Branimir Kukić
Effect of eggplant rootstock on yield and quality parameters of grafted tomato
Effekt podkładki bakłażana na plon i parametry jakości szczepionego pomidora

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Barbara Abramczyk, Ewa Król
Use of RAPD-PCR and ITS markers for identification of Diaporthe/Phomopsis from fruit trees in South-Eastern Poland
Wykorzystanie RAPD-PCR oraz markerów ITS do identyfikacji Diaporthe/Phomopsis wyizolowanych z drzew owocowych w południowo-wschodniej Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Fusun Yurekli Oguz Ayhan Kirecci
The relationship between nitric oxide and plant hormones in SNP administrated sunflower plants under salt stress conditio
Relacje między tlenkiem azotu a hormonami roślinnymi słonecznika w obecności SNP w warunkach stresu solnego

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Süleyman Kizil, Vedat Güler, Saliha Kirici, Murat Turk
Some agronomic characteristics and essential oil composition of hyssop (Hyssopus officinalis L.) under cultivation conditions
Niektóre cechy agronomiczne oraz skład olejków eterycznych hyzopu (Hyssopus officinalis L.) w warunkach uprawy

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Anna Wagner, Beata Hetman
Susceptibility of strawberry cultivars to Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds
Podatność odmian truskawki na Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Audrius Radzevičius, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė, Pavelas Duchovskis
Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits
Skład biochemiczny i jakości owoców pomidora w okresie dojrzewania

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Renata Wojciechowska, Sławomir Kurpaska, Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Anna Krakowiak-Bal, Olga Długosz-Grochowska
Effect of supplemental led lighting on growth and quality of Valerianella locusta L. and economic aspects of cultivation in autumn cycle
Wpływ doświetlania uzupełniającego lampami led na pametry wzrostowe i jakościowe Valerianella locusta L. oraz aspekty ekonomiczne uprawy w cyklu jesiennym

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Andrzej Sałata, Renata Nurzyńska-Wierdak, Rafał Stepaniuk, Grażyna Zawiślak
Response of artichoke (Cynara scolymus L.) plants to irrigation and harvest date
Reakcja roślin karczocha (Cynara scolymus L.) na nawadnianie oraz termin zbioru

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Burhanettin Đmrak, Ayzin B. Küden,Ali Küden, A. Kadir Sarıer, Berken Çimen
Chemical applications affected dormancy breaking in ‘Modi’ apple cultivar under subtropical conditions
Wpływ czynników chemicznych na przerwanie stanu uśpienia jabłek odmiany ‘Modi’ w warunkach subtropikalnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Mansour El-Sayed Ramadan, Osama Abd El-Salam Abd El-Nabi Shalaby
Response of eggplant (Solanum melongena L.) to potassium and liquorice extract application under saline conditions
Reakcja bakłażana (Solanum melongena L.) na potas i ekstrakt z lukrecji w warunkach zasolenia

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Natalia Skubij, Katarzyna Dzida
Effect of natural fertilization and the type of substrate on the biological value of the thyme herb (Thymus vulgaris L.)
Wpływ nawożenia naturalnego i rodzaju podłoża na wartość biologiczną ziela tymianku (Thymus vulgaris L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Dariusz Wach, Jacek Gawroński, Magdalena Dyduch-Siemińska, Elżbieta Kaczmarska, Marzena Błażewicz-Woźniak
Phenotypic and genotypic variability of cultivars of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) grown in the Lublin region
Zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianych na lubelszczyźnie

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Mirosław Korzeniowski, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Magdalena Ptaszek, Tomasz Lipa, Piotr Baryła
Possibilities of using chemicals in the protection of lavender (Lavandula angustifolia) against Phytophthora citrophthora
Możliwości wykorzystania środków chemicznych w ochronie lawendy (Lavandula angustifolia) przed Phytophthora citrophthora

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Monika Strzałkowska-Abramek, Jacek Jachuła, Marta Dmitruk, Elżbieta Pogroszewska
Flowering phenology and pollen production of three early spring Pulsatilla species
Fenologia kwitnienia i produkcja pyłku trzech wczesnowiosennych gatunków z rodzaju Pulsatilla

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

14.12.2016