Dariusz Góral, Marek Domin, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz, Piotr Nakonieczny
Wybrane techniki wykorzystania zamrażania w przemysłowym zatężaniu i oczyszczaniu ścieków
Use of chosen freezing technics for industrial concentration and purification of waste water

Streszczenie. Stosowanie tradycyjnych metod oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych nie zawsze jest skuteczne. Użycie w tym celu metod parowania i odwróconej osmozy może generować wysokie koszty. Alternatywą może być zastosowanie kriokoncentracji. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne procesu oraz możliwość praktycznego zastosowania kriokoncentracji do przemysłowego oczyszczania i zatężania ścieków. Szczegółowo zaprezentowano metody Niro GEA oraz metody bezpośredniej krystalizacji wody w rurowym i bębnowym wymienniku ciepła. Stwierdzono, że technologię oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu zamrażania cechuje wiele zalet zarówno ekonomicznych, jak i praktycznych oraz wskazano na fakt, że wykorzystanie naturalnych warunków zimą może być przełomem w szerszym zastosowaniu kriokoncentracji do oczyszczania ścieków w Polsce.

Słowa kluczowe: ścieki przemysłowe, oczyszczanie i zatężanie, kriokoncentracja