Agata Paluch, Monika Stoma
Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim
Analysis of development possibilities for regional and traditional products market in Lublin voivodeship

Streszczenie. Przedmiotem badań był rynek produktów regionalnych w województwie lubelskim. W pracy przedstawiono aktualnie zarejestrowane produkty tradycyjne oraz scharakteryzowano, jakie produkty są według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi regionalnymi i tradycyjnymi. Przeprowadzone badania miały na celu analizę możliwości rozwoju produkcji i rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim, a także zbadanie wpływu miejsca zamieszkania konsumentów na postrzeganie tych produktów. W badaniach wzięto ponadto pod uwagę źródła informacji o produktach tradycyjnych oraz możliwościach zakupu, jak również determinanty, które skłaniają do ich zakupu.

Słowa kluczowe: produkt regionalny, produkt tradycyjny, żywność, konsument