Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2002

zeszyt 1(1) 2002

 
Ryszard Kramkowski, Bogdan Stępień, Krzysztof Banasik
Wpływ suszenia sublimacyjnego na wybrane właściwości mechaniczne pieczarek
The influence of freeze-drying process on the selected mechanical properties of mushrooms

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Marian Szarycz, Ryszard Kramkowski, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński
Transport wilgoci przy przechowywaniu ziarna w silosach. Część I. Model matematyczny transportu wilgoci w złożu
Moisture transport during the storage of seed in silo. Part I. The model of moisture transport in bed

 
 

Marian Szarycz, Ryszard Kramkowski, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński
Transport wilgoci przy przechowywaniu ziarna w silosach. Część II. Badania transportu masy między ziarniakami o zróżnicowanej wilgotności
Moisture transport during the storage of seed in silo. Part II. Investigation of mass transport between the grains with different water content

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Roland Zawiślak, Helena Lisowa, Renata Bochyńska
Weryfikacja modelu matematycznego pierwszego okresu konwekcyjnego suszenia jabłka z uwzględnieniem skurczu suszarniczego
Verification of mathematical model of the first convection period in apple drying with regard to dehydration shrinkage

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Marek Adamiec, Marek Kuna-Broniowski, Izabela Kuna-Broniowska
Badania nad wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-sożywczym. Część I. Podstawy teoretyczne
Investigations on application the photovoltaic cells in the agriculture and agro-alimentary industry. Part I - theoretical basis

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

Jan Szumiec, Danuta Augustyn, Leon A. Stanny, Benon Samol
Zwiększenie efektywności biologicznego umacniania ziemnych budowli piętrzących wodę
Increasing the efficiency of biological out-works of earth structures damming up the water

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Stanisław Pietruszewski
Wpływ pól magnetycznych i elektrycznych na kiełkowanie nasion wybranych roślin uprawnych
Influence of magnetic and electric fields on seeds. Germination of selected cultivated plants

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Stanisław Pietruszewski, Krzysztof Kornarzyński
Technika wspomagania kiełkowania nasion pomidorów przy użyciu pola elektrycznego oraz modelowanie tego procesu z wykorzystaniem krzywej logistycznej
Technics of assistance tomato seeds germination used electric field and model this process with the help of logistic curve

Czytaj streszczenie

Read summary