Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2002

zeszyt 1(2) 2002

 
Andrzej Marczuk
Logistyczne zarządzanie transportem truskawek
Logistic management in agricultural transport branch

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Olivier Mostade, Bruno Hughebaert, Olivier Miserque, Józef Sawa
Iniekcyjne dozowanie pestycydów w opryskiwaczach
rolniczych

Direct injection equipment for pesticide spraing

 
 

Krstna Konstankiewicz, Marek Gancarz, Andrzej Król, Kamil Pawlak
Wyznaczanie parametrów struktur tkanki miękiszowej bulw ziemniaka odmian „Danusia” i „Kuba”
Determination of structural parameters of potato tuber tissue v. "Danusia" and v. "Kuba"

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Roland Zawiślak, Helena Lisowa
Wpływ stopnia rozdrobnienia jabłka na wartości efektywnego współcznnika dyfuzji wody podczas suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej
The influence of apple fineness degree on the values of effective water diffusion coefficient during dring in the conditions of forced convection

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Jarosława Rutkowska, Andrzej Nerng
Właściwości reologiczne półproduktów ciastkarskich i ich wpływ na jakość wyrobu finalnego
Rheological properties of semi-finished cake products and their impact on the qualit of final product

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

Marek Tukiendorf
Sposob ocen jakości mieszanin ziarnistych w zbiornikach
Was of evaluation of granular blends in bins

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Izabela Kuna-Broniowska, Zdzisław Talik
Badanie rozkładu temperatur w silosie betonowym podczas schładzania ziarna pszenic urządzeniami GK-160 i KK-140
Stud of the temperature distribution in concrete silo during cooling the wheat seeds off with the devices GK-160 and KK-140

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Katarzna Tkacz
Energochłonność kutrowania surowców mięsnych
Energ consumption at disintegration of meat raw products

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Józef Horabik, Robert Rusinek, Marek Molenda,
Mateusz Stasiak
Wpłw wybranch parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż
Influence of selected parameters on friction of cereals grain

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Mateusz Stasiak, Marek Molenda, Mirosław J. Lipiński
Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznch do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich
Possibilit of determination elastic parameters of granular materials based on measurement of shear wave velocit

Czytaj streszczenie

Read summary