Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2003

zeszyt 2(1) 2003

 
Stanisław Pietruszewski, Krzysztof Kornarzyński, Bożena Gładyszewska
Zatosowanie modelu analitycznego i symulacyjnego do opisu procesu kiełkowania nasion gryki poddanych przedsiewnej biostymulacji polem elektrycznym i magnetycznym
Application of analytic and simulation models to description of germination process of buckwheat seeds biostimulated magnetic and electric field

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Hanna Kowalska, Andrzej Lenart
Ruch wody i substancji rozpuszczonych w jabłkach odwadnianych osmotycznie
Transfer of water and soluble substances in osmotically dehydrated apples

 
 

Dariusz Góral, Franciszek Kluza
Technika odwróconej fluidyzacji w rozmrażaniu produktów rolniczych i spożywczych
Impingement technique in thawing of food and agriculture products

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Leszek Romański, Roman Stopa
Energochłonność dynamicznego procesu ścinania ziarna pszenicy
Energy consumption of wheat grain during shearing dynamic process

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Roman Stopa, Leszek Romański
Zastosowanie metody interferometrii plamkowej do pomiaru przemieszczeń przekroju poprzecznego korzenia marchwi
Aplication of speckle pattern interferomery method in measuring of displacement of carrot’s root cross-section

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

Beata Ślaska-Grzywna
Wpływ obróbki termicznej na siłę cięcia ziaren ryżu
Influence of thermal processing on the cutting force of rice grain

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Marek Adamiec, Marek Kuna-Broniowski, Izabela Kuna-Broniowska
Badania nad wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Część II. Badania laboratoryjne
Investigation on application the photovoltaic cells in the agriculture and agro-alimentarty industry. Part II. Laboratory investigation

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Władimir Bułhakow, Iwan Gołowacz, Aleksander Szeptycki
Teoria działania lemieszowego zespołu podkopującego w maszynach do zbioru buraków
Theory of share digging unit in sugar beet harvesting machines

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Danuta Skalska, Józef Szlachta, Adam Luberański
Analiza wpływu strumienia masy cieczy oraz obciążenia rurociągu mlecznego na wartość średniego podciśnienia ssania w kubku udojowym dojarki rurociągowej
Analysis of the influence of liquid mass stream and the load of milkline of pipeline milking machine on the average vacuum for the milking phase in the teat cup

Czytaj streszczenie

Read summary