Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2003

zeszyt 2(2) 2003

 

Czesław Rzeźnik, A. Molińska
The problems of rationalization of diagnostic test of machines
Problemy racjonalizacji diagnostycznych badań maszyn

pdf

 

Marzena Górawska, Czesław Rzeźnik
Absolwenci Techniki Rolniczej i Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wyniki badań ankietowych absolwentów z lat 1971-1982
The graduates of Agricultural and Forest Technology in Agricultural University of Poznań. The results of the poll for the graduates from 1971 to 1982 years

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marian Szarycz, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński, Anna Szponarska
Analiza mikrofalowego suszenia pietruszki w warunkach obniżonego ciśnienia. Część I. Kinetyka suszenia pietruszki nieblanszowanej i blanszowanej
The analysis of microwaves drying of parsley in conditions of low pressure. Part I. Drying kinetics of unblanched and blanched parsley

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marian Szarycz, Eugeniusz Kamiński, Klaudiusz Jałoszyński, Anna Szponarska
Analiza mikrofalowego suszenia pietruszki w warunkach obniżonego ciśnienia. Część II. Skurcz suszarniczy i rehydracja suszu
The analysis of microwaves drying of parsley in conditions of low pressure. Part II. The shrinkage during drying and rehydration of dried material

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Edmund Dulcet, Sylwester Borowski
Analiza kształtowania się temperatury w belach uzyskanych z siana, także z dodatkiem preparatu ciekłego
Analysis of temperature in hay bales treated with liquid additive

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Małgorzata Trojanowska
Analiza zróżnicowania potencjału energetycznego biomasy z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych
Diversity analysis of energetic potential of biomass with the application of the fuzzy sets theory

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Zenon Grześ
Koszty planowej obsługi technicznej ciągników rolniczych nowej generacji
Costs of planned technical services of new generation agricultural tractors

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Piotr Szczęsny, Marek Borowiec
Techniczne i eksploatacyjne uwarunkowania składu spalin generowanych przez wybrane pojazdy transportu osobowego
Technical and exploatation conditions of the exhaustes gases capacity generated by choosen vehickles of the personal transport

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul
Techniczna i gospodarcza analiza oraz prognozowanie nakładów energetycznych na ogrzewanie budynków mieszkalnych na terenach wiejskich
Technical and economic study with prediction of energy consumption for heating of residential buildings in rural areas

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Anna Stankiewicz
Algorytm identyfikacji ciągłego spektrum czasów relaksacji biologicznych materiałów lepkosprężystych
A scheme for identification of continuous relaxation time spectrum of biological viscoelastic materials

Czytaj streszczenie
Read abstract