Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2005

zeszyt 4(1) 2005

 

Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek
Wpływ warunków składowania kolb kukurydzy cukrowej na właściwości mechaniczne ziarna
Influence of storage conditions of sweet corn cobs on mechanical properties of kernel

pdf

Czytaj streszczenie
Read summary

 

 

Małgorzata Trojanowska, Jarosław Knaga
Prognozowanie rocznej sprzedaży energii elektrycznej wiejskim odbiorcom na podstawie modeli niestrukturalnych
Prediction of annual electricity sales to rural customers using non-structural models

 
 

Agnieszka Kaleta, Krzysztof Górnicki, Urszula Siwińska
Wpływ metod obróbki wstępnej stosowanych w procesie konwekcyjnego suszenia na kinetykę rehydratacji suszu z korzenia pietruszki
Influence of methods of parsley root pretreatment before convection drying on kinetics of dried product rehydration

 
 

Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Pieczarka
Właściwości trakcyjne opon i ich modyfikacji na różnych drogach leśnych
Traction properties of tyres and their modifications on different forest roads

 
 

Anna Stankiewicz
Identyfikacja matematycznych modeli lepkosprężystych materiałów biologicznych metodą Prony'ego
Identification of the mathematical models of viscoelastic biological materials using Prony method

Read summary
Czytaj streszczenie

 
 

Zbigniew Stropek, Krzysztof Gołacki
Wyznaczanie zmiennego w czasie modułu odkształcenia postaciowego i objętościowego miąższu jabłka na podstawie testu relaksacji naprężeń
Determination of changeable in time shear and bulk modulus of apple flesh on the basis of stress relaxation tests

Czytaj streszczenie
Read summary

 
 

Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Sterowanie procesem pakowania produktów pochodzenia rolniczego
Control of the packaging process of agricultural products

 
 

Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Wizualizacja procesu przepływowej pasteryzacji mleka
Visualisation of the continuous milk pasteurization

Czytaj streszczenie
Read summary