Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2005

zeszyt 4(2) 2005

 

Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
Skuteczność nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych połączeń gwintowych w środowiskach pracy maszyn rolniczych
Efficiency of the modern anticorrosion protection of screw joints in the characteristic operational conditions of the agricultural machine

pdf

Czytaj streszczenie
Read summary

 

 

Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski
Wpływ dużych dawek zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion pszenicy twardej
Influence of large doses of alternating magnetic field on germination of durum wheat seeds

 
 

Jolanta Królczyk, Marek Tukiendorf
Zależność przebiegu mieszania układu wieloskładnikowego od udziału składników oceniana analizą skupień
Assesment of the relation between the run of mixing of granular, multi-component and their fractions using the cluster analysis

 
 

Dariusz M. Stasiak
Wykorzystanie ultradźwięków do przyśpieszenia wodnej ekstrakcji cukru z krajanki buraka cukrowego
The ultrasound-assisted sugar extraction from sugar beet cossettes

 
 

Jacek Skudlarski
Koszty produkcji w gospodarstwie rolnym przy zastosowaniu wybranych ciągników rolniczych
Production costs at an agricultural farm using selected agricultural tractors

Read summary
Czytaj streszczenie

 
 

Jacek Skudlarski
Hierarchia ważności czynników techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do efektywności obsługi serwisowej ciągników rolniczych
Hierarchy of the importance of technological and organizational factors in reference to the effectiveness of servicing the tractors

Czytaj streszczenie
Read summary

 
 

Henryk Juszka
Symulacja komputerowa wypływu mleka ze strzyka krowy w aspekcie automatyzacji aparatu udojowego
Computer simulation milk outflow from a cow's teat in aspect of milking apparatus automation

 
 

Henryk Juszka, Marcin Tomasik
Logika rozmyta w sterowaniu podciśnieniem w automatyzowanym doju krów
The fuzzy logic in controlling vacuum in automatic cow milking

Czytaj streszczenie
Read summary