Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2007

zeszyt 6(1) 2007

 

Henryk Żelazny
Oświetlenie sztuczne przestrzeni w budynku inwentarskim w różnych stanach użytkowania lamp i wewnętrznych powierzchni obudowy
The artificial lighting of the space in building for livestock in different usage states of lamps and internal surfaces of casing

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Dariusz Góral, Łukasz Stadnik
Zależność wybranych cech mechanicznych marchwi (Daucus carota L.) i pietruszki zwyczajnej (Petroselinum sativum Hoffm.) od kinetyki obróbki chłodniczej metodą odwróconej fluidyzacji
Dependence of chosen mechanical properties of carrot (Daucus carota L.) and parsley (Petroselinum sativum Hoffm.) from refrigeration process kinetic in jet tube fluidization method

 

 
Beata Ślaska-Grzywna, Daniela Gruszecka
Wybrane właściwości mechaniczne ziaren nowych rodów pszenżyta a ich przedsiewna stymulacja magnetyczna
Chosen mechanical properties of the grain of new triticale strains and their pre-sowing magnetic stimulation

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Piotr Makarski
Nieniszczący pomiar wilgotności pojedynczych nasion
Non destructive method of the single grain humidity determination

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

Marek Kuna-Broniowski, Dariusz Plichta
Zastosowanie metody elektrostatycznej do analizy pracy rozpylacza
Application of the electrostatic method to analysis of the stream spray of the agricultural nozzles

Read summary

Czytaj streszczenie