Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2007

zeszyt 6(2) 2007

 

Teresa Jaśkiewicz, Agnieszka Sagan
Wpływ ekstruzji na stabilność przechowalniczą frakcji lipidowej mieszanek paszowych dla ryb
The influence of extrusion on storage stability of lipid fractions in feedstuffs for fish

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

Dariusz Andrejko, Małgorzata Goździewska, Zbigniew Oszczak
Laboratoryjne urządzenie do obróbki ziarnistych surowców roślinnych promieniami podczerwonymi
Laboratory device for infrared radiation of grain plant stuffs treatment

 
 
Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj
Ocena doboru środków transportowych w gospodarstwach rolniczych w aspekcie wykorzystania ładowności
The evaluation of the choice of means of transport in farms based on capacity usage

Czytaj streszczenie

Read summary