Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2008

zeszyt 7(1-2) 2008

 
Dariusz Góral, Franciszek Kluza
Wybrane techniki zamrażania a zawartość olejków eterycznych w niektórych warzywach przyprawowych
Chosen freezing techniques and etheric oils content in some seasoning vegetables

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Renata Polak
Wpływ parametrów sublimacyjnego suszenia na zmianę współrzędnych barwy suszu z liści selera
The influence of freeze drying parameters on the change of colour coordinates of dried celery leaves

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Stanisław Kokoszka
Postęp technologiczny a struktura czasu pracy i nakłady robocizny w transporcie zwierząt
Technological progress and worktime structure and expenditure during transport of animals

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marek Szmigielski, Małgorzata Szczepanik
Gotowanie nasion lędźwianu siewnego i koncepcja zastosowania nowego sposobu do oceny skutków obróbki cieplnej
Cooking of chickling vetch seeds and concept for application new evaluation procedure to assess of heat treatment effects

Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Leszek Rydzak, Dariusz Andrejko
Wpływ impregnacji próżniowej na energię i zdolność kiełkowania ziarna żyta
The influence of vacuum impregnation of rye grains on germination energy and ability
Czytaj streszczenie
Read abstract