Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2008

zeszyt 7(3-4) 2008

 
Stanisław Kokoszka
Odległość i wielkość przewozów w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa
Distance and volume of transports, depending on transport type and farm size

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Andrzej Krzykowski
Wpływ blanszowania papryki na energochłonność procesu sublimacyjnego suszenia oraz na rehydrację suszu podczas przechowywania
The influence of blanching of pepper on the energy -consumption during its freeze drying and on rehydration of dried paprika during storage
Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza
Wybrane cechy jakościowe mrożonego pieczywa drożdżowego kształtowane niektórymi zamiennikami cukru oraz technikami rozmrażania
Selected quality features of frozen yeast bread shaped by some sugar substitutes and use of two thawing methods
Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski
Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Evaluation of computers and Internet utilization in individual farms
Czytaj streszczenie
Read abstract