Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2009

zeszyt 8 (1-2) 2009

 

Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński
Kiełkowanie nasion amarantusa odmian Aztek i Rawa w różnych temperaturach
Germination of amaranth seeds cv. Aztek and Rawa at various temperatures

pdf

 
 

Edmund Lorencowicz, Adam Włodarczyk
Budownictwo inwentarskie w Polsce - stan i tendencje zmian
Farm buildings in Poland - present status and trends of changes

 
 

Andrzej Wesołowski
Wpływ wybranych parametrów suszenia jabłek promieniami podczerwonymi na ich zdolność do pochłaniania wody
The influence of some chosen parameters of  infrared radiation dehydration of apples on their ability of absorbing water

 
 

Stanisław Kokoszka
Wielkość jednorazowo przewożonych ładunków w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji
The amount of single transported loads depending on the type of load and the size of production sales