Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2009

zeszyt 8 (3-4) 2009

 

Andrzej Borusiewicz
Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych
The use of specialized computer programs and the Internet on the farms

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Łukasz Stadnik
Analiza przydatności wybranych materiałów w budownictwie w sektorze produkcji żywności. Część I. Materiały termoizolacyjne
Usefulness analysis of selected materials for building construction in the sector of food production. Part I. Thermal insulation materials

 
 

Łukasz Stadnik, Franciszek Kluza
Analiza przydatności wybranych materiałów w budownictwie w sektorze produkcji żywności. Część II. Materiały hydroizolacyjne
Usefulness analysis of selected materials for building construction in the sector of food production. Part II. Waterproof materials

 
 
Dariusz Andrejko, Leszek Rydzak
Wpływ wstępnej obróbki promieniowaniem podczerwonym na wilgotność ziarna żyta w trakcie nawilżania
The influence of preheating by infrared radiation on the moisture content of rye grains during the moistening process