Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2010

zeszyt 9 (3-4) 2010

 

Ihor Flys
Grounding structural parameters of machine for apple slicing
Podstawowe strukturalne parametry maszyny do krojenia jabłek na plastry

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 
 

Stepan Kovalyshyn, Petro Opanashchuk
Grounding of parameters of filtering element for vegetative oil refinement
Podstawowe parametry elementów filtrujących podczas rafinowania olejów roślinnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Dmytro Kuzenko, Larysa Kuzenko, Zenovij Vantukh
Investigation on inertia characteristics of corncobs
Badania właściwości inercji kolb kukurydzy

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Mariusz Kania, Dariusz Andrejko
Wpływ różnych sposobów przygotowania ziarna pszenicy do przemiału na wilgotność mąki
The influence of different wheat grains preparing methods for milling on moisture content of flour

Czytaj streszczenie

Read abstract