Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2011

zeszyt 10 (1-2) 2011

 

Tomasz Jakubowski
Energy absorbed by a microwave-irradiated potato tuber
Energia absorbowana przez bulwę ziemniaka w trakcie jej napromieniania mikrofalami

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 
 

Mariusz Kania, Dariusz Andrejko
Wpływ różnych sposobów przygotowania ziarna pszenicy do przemiału na wilgotność mąki
Influence of different preparing methods of wheat grain before milling on flour moisture

     

Henryk Żelazny
Znaczenie środowiska badań porównawczych mikroklimatu na przykładzie kształtowania się wilgotności względnej powietrza przy tuczeniu odmiennymi konsystencjami pasz
The importance of environment of microclimate comparative studies on the example of relative humidity formation in fattening with different feed consistency

     

Anna Bagnowska, Radosław Mostowski, Anna Trzęsowska, Lucjan Krala
Techniczne, technologiczne i zdrowotne aspekty wędzenia mięsa
Technical, technological and health safety aspects smoking of meat

   

Andrzej Wesołowski
Laboratoryjne urządzenie do pomiaru akustycznych parametrów materiałów
Laboratory device for measuring of materials acoustic parameters