Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2011

zeszyt 10 (3-4) 2011

 

Urszula Sadowska, Tomasz Głąb
Charakterystyka morfometryczna systemów korzeniowych jęczmienia nago i okrytoziarnistego z zastosowaniem analizy obrazu
Morphometric characteristics of root systems for hulled and husky barley for selected varieties by using image analysis

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Zbigniew Wasąg
Zróżnicowanie zasobów mocy w gospodarstwach rodzinnych
Diversification of power capacity in family farms

Czytaj streszczenie

Read abstract
     

Edmund Dulcet, Piotr Doroszewski, Jerzy Kaszkowiak, Sylwester Borowski, Roksana Rama, Robert Bujaczek, Jerzy Chojnacki
Analiza jakości kiszonek z wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy zwijającej do materiałów rozdrobnionych
Quality analysis of silages made from beet pulp using a baler for shredded material

Czytaj streszczenie

Read abstract
     

Karolina Strzałkowska, Rafał Nadulski, Katarzyna Wróblewska-Barwińska
Efektywność pozyskiwania soku z warzyw korzeniowych w zależności od stopnia rozdrobnienia miazgi i prędkości tłoczenia
Efficiency of production of juice from root vegetables depending on degree of pulp comminution and piston velocity during pressing

Czytaj streszczenie

Read abstract
     

Katarzyna Kozłowicz, Monika Sułkowska, Franciszek Kluza
Powłoki jadalne i ich wpływ na jakość i trwałość owoców i warzyw
Edible coatings and its impact on quality and durability of fruit and vegetables

Czytaj streszczenie

Read abstract