Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2012

zeszyt 11 (1-2) 2012

 

Witold Kowalik
Określenie dynamiki znoszenia rozpylanej cieczy za pomocą równania Rosina-Rammlera
Determination of dynamic elimination spray by Rosin-Rammler equation

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Giacomo Scarascia Mugnozza, Simone Pascuzzi, Alexandros Sotirios Anifantis, Giuseppe Verdiani
Use of low-enthalpy geothermal resources for greenhouse heating: an experimental study
Wykorzystanie zasobów geotermalnych o niskiej entalpii do ogrzewania szklarni: badania eksperymentalne

     

Tomasz Stankiewicz, Kamila Kozak, Janusz Podleśny, Stanisław Pietruszewski
Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie i wzrost siewek łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Influence of magnetically treated water on germination and seedlings development of narrow-leaf lupine (Lupinus angustifolius L.)

     

Tomasz Jakubowski, Paulina Wrona
Skuteczność oddziaływania promieniowania UVC na rozwój rizoktoniozy bulw ziemniaka. Część I - stanowisko do badań
The effectiveness of impact UVC radiation on the development of Rhizoctonia solani. Part I - test stand

   

Bożena Gładyszewska
Zmiana zawartości białka surowego i tłuszczu w okrywie nasiennej bobu podczas kiełkowania

The change of crude protein and fat content in the broad beans seed covers during germination process