Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2012

zeszyt 11 (3-4) 2012

 

Olga Duber-Skwarska, Eugeniusz Górka
Stanowisko do badania uszkodzeń mechanicznych roślin korzeniowych i okopowych
Test stand for evaluating of mechanical damages of root crops

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

 
 

Katarzyna Kozłowicz
Charakterystyka wykorzystania wybranych substancji krioochronnych w zamrażaniu i przechowywaniu żywności
Characteristics of the use of chosen cryoprotectants in freezing and storage of food

Czytaj streszczenie

Read abstract
     

Agnieszka Wójtowicz, Ewelina Pasternak, Stanisław Juśko, Krystyna Hodara, Katarzyna Kozłowicz
Wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych z dodatkiem odtłuszczonych nasion lnu

Selected quality characteristics of extruded corn snacks with defatted flaxseeds addition

Czytaj streszczenie

Read abstract
     

Agnieszka Wójtowicz, Stanisław Juśko
Wpływ typu mąki oraz prędkości wytłaczania na wydajność i energochłonność procesu oraz ekspandowanie ekstrudowanych makaronów błyskawicznych
Influence of flour type and screw speed on extrusion-cooking process efficiency, energy consumption and expansion ratio of precooked pasta

Czytaj streszczenie

Read abstract
   

Ewa Sosińska, Marian Panasiewicz
Wpływ wilgotności pestek dyni na wybrane właściwości fizyczne
The influence of moisture on selected physical properties of pumpkin seeds

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

     

Tomasz Jakubowski, Paulina Wrona
Wpływ promieniowania mikrofalowego na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka

Influence of microwave radiation on flesh potato tuber darkening

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract

     

Stanisław Piotr Kwiatkowski, Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak
Ocena procesu rozdrabniania ziarna jęczmienia rozdrabniaczami bijakowymi

Assessment of barley grinding process by hammer mills

pdf

Czytaj streszczenie

Read abstract