Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2013

zeszyt 12 (3-4) 2013

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2013  
     

Nasser Behroozi-Khazaei, Jalal Khodaei, Ahmad Banakar
Applied linear discriminant analysis and artificial neural network for sorting dried figs based on texture properties
Zastosowanie liniowej analizy dyskryminacyjnej i sztucznej sieci neuronowej do sortowania suszonych fig w oparciu o właściwości tekstury

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie

 
 

Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz
Wybrane właściwości warzyw po obróbce chłodniczej zróżnicowanymi metodami
Chosen properties of vegetables after refrigeration treatment by different methods

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Ewelina Kobyłko
Uwarunkowania technologiczne i techniczne produkcji lodów spożywczych
Technological and technical conditions of ice cream production

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Marek Milanowski, Stanisław Parafiniuk
Natężenie wypływu rozpylanej cieczy jako wyznacznik jakości pracy rozpylaczy rolniczych
Liquid outflow intensity as a determinant of operational quality of agricultural sprayers

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Józef Sawa
Punkty krytyczne w zabiegu ochrony roślin
Critical process points of plant protection

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract