Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2014

zeszyt 13 (1-2) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     

Gabriela Rutkowska, Mateusz Sobczak
Beton modyfikowany pyłami krzemionkowymi
Concrete modified with silica dust

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie

 
 

Katarzyna Gajownik-Łazuga, Karol Łazuga
Analiza działalności gospodarczej i koniunktury gospodarstw rolnych na terenie  powiatu radzyńskiego
Analysis of farms business activities and its economic situation in the District Radzyń

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Piotr Nakonieczny, Paweł Artur Kluza, Grzegorz Tatar, Ryszard Bródka
Rodzaje, charakterystyka oraz wybrane problemy eksploatacji kotłów i pieców  zasilanych różnymi paliwami
Characteristics of types and selected utilization problems of boilers and stoves fired by different fuels

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Zuzanna Podraza
Korozja siarczanowa jako realny problem sieci przewodów kanalizacyjnych
Sulphate corrosion as a real problem in a sewage network systems

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Agnieszka Tomczyk
Uwarunkowania technicznej modernizacji gospodarstw rolnych w południowej Polsce
Technical modernization in the farm south Poland

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract