Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2014

zeszyt 13 (3-4) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     

Marek Domin, Franciszek Kluza, Dariusz Góral, Katarzyna Kozłowicz, Piotr Nakonieczny
Ocena stopnia skleikowania skrobi ziaren ryżu powodowanego ich gotowaniem, zamrażaniem i zamrażalniczym przechowywaniem
Assessment of rice starch gelatinization caused by boiling, freezing and frozen storage of rice grains

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 
 

Dariusz Góral, Marek Domin, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz, Piotr Nakonieczny
Wybrane techniki wykorzystania zamrażania w przemysłowym zatężaniu i oczyszczaniu ścieków
Use of chosen freezing technics for industrial concentration and purification of waste water

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Zbigniew Kobus, Izabela Błaszczuk, Kamil Wilczyński
Wpływ procesów pasteryzacji i zamrażania na właściwości reologiczne soku z pietruszki
Influence of pasteurization and freezing on rheological properties of parsley juice

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Jacek Mazur, Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Marian Panasiewicz, Jacek Jagiełło
Identyfikacja temperatury w niskotłuszczowych kiełbasach w czasie ich obróbki cieplnej
Course of temperature changes during heat treatment low-fat cooked sausages

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Agata Paluch, Monika Stoma
Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim
Analysis of development possibilities for regional and traditional products market in Lublin voivodeship

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract