Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2015

zeszyt 14 (1-2) 2015

 
     
Spis treści
 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Beata Zaklika, Ignacy Niedziółka, Małgorzata Dula
Analiza cech fizycznych brykietów wytworzonych z mieszanek wybranych surowców roślinnych na cele energetyczne
Analysis of Physical Properties of Briquettes Produced of Chosen Plant Raw Materials Blends For Energy Purposes

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 
 

Ewa Czerwińska
Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe wybranych roślin zielonych i ich części
Antibacterial and Antifungal Properties of Selected Gree Plants and its Pieces

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Krzysztof Kornarzyński, Małgorzata Budzeń, Agnieszka Sujak
Ocena wpływu pól magnetycznego i elektrycznego oraz wody uzdatnianej magnetycznie na przebieg kiełkowania nasion ślazówki turyngskiej (Lavatera thuringiaca L.)
Estimation of the Effect of Magnetic and Electric Field and Magnetically Treated Water on The Course of Germination of Seeds of Thuringian Mallow (Lavatera thuringiaca L.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Maria Dymkowska-Malesa, Agnieszka Szparaga, Ewa Czerwińska
Evaluation of Organochlorine Compounds Content and Radiocesium Level in Selected Vegetables From the Warmia and Mazury Region
Ocena zawartości związków chloroorganicznych oraz poziomu radiocezu w wybranych warzywach z terenu warmii i mazur

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Ewa Czerwińska, Agnieszka Szparaga
Żywotność i zdrowotność nasion roślin oleistych traktowanych wyciągami roślinnymi
The Vitality and Healthiness of Oil Seeds Treated by Plant Extracts

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

     

Siemowit Muszyński, Izabela Świetlicka, Michał Świetlicki, Bożena Gładyszewska
Modelowanie kinetyki kiełkowania nasion pomidora z wykorzystaniem równania gompertza
Modeling Tomato Seed Germination Kinetics with Gompertz Equation

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract