Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

Technica agraria
ROCZNIK 2015

zeszyt 14 (3-4) 2015

 
     
Spis treści  
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Jawad AL Aridhee, Grzegorz Łysiak
Stress relaxation characteristics of wheat kernels at different moisture
Charakterystyki relaksacji naprężeń ziarna pszenicy o zróżnicowanej wilgotności

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie

 
 

Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Katarzyna Kozłowicz, Małgorzata Góral
Charakterystyka podstawowych właściwości nowego materiału termoizolacyjnego przeznaczonego na opakowania żywności mrożonej
Characteristics of basic properties of new thermal insulation material designed or frozen food packaging

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Leszek Mieszkalski
Komputerowe wspomaganie modelowania kształtu jabłek
Computer aided modelling of the shape of apple

Czytaj streszczenie
Read abstract
     

Kamil Wilczyński, Zbigniew Kobus, Rafał Nadulski
Wpływ wstępnej obróbki miazgi jabłek na właściwości reologiczne i ekstrakt otrzymywanych soków
The effect of apple mash pretreatment on the rheological properties and juices extract

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Marek Domin, Adrianna Grądzka, Franciszek Kluza
Doświadczalna ocena twardości liofilizatów truskawek
Experimental assessment of hardness of lyophilised strawberries

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract