Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Rada Naukowa/Scientific Board

 • Atanas Zdravkov Atanasov, University of Ruse, Ruse, Bułgaria
 • Herbert J. Buckenhüskes, Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen, Stuttgart, Niemcy
 • Jerzy Buliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Sławomir Francik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Franciszek Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (przewodniczący/ chairman)
 • Alexander Kolesnov, Moscow State University of Food Production, Moskwa, Rosja
 • František Kumhála, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praga, Czechy
 • Adam Lipiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Deta Łuczycka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lilla Mielnik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Sang-Gi Min, Konkuk University, Seoul, Korea
 • Joachim Müller, Universität Hohenheim, Stuttgart, Niemcy
 • Bulgakov Volodymyr Myhailovich, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 • Fikret Pazir, Ege University, Izmir, Turcja
 • Leszek Piechnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Yves Schenkel, Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgia
 • Andrzej Tomporowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy