Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2013

  • Prof. dr hab. Dariusz Andrejko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Prof. dr hab. Roman Hejft (Politechnika Białostocka)
  • Prof. dr hab. inż. Lucjan Krala (Politechnika Łódzka)
  • Prof. dr hab. Franciszek Kluza (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło (Morski Instytut Rybacki – PIB)
  • Prof. dr hab. Andrzej Kusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Prof. dr hab. Józef Sawa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Dr hab. Paweł Sobczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)