Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2010

 • prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Anita Biesiada (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Halina Buczkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Barbara Czajkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Marek Dąbski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Renata Dobromilska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Marek Gajewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Maria Gawęda (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Anna Golcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Krystyna Grabowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jerzy Hetman (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Anna Kędzia (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • prof. dr hab. Maria Klein (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Barbara Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kołota (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Andrzej Komosa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Kopytowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Zdzisław Koszański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Iwona Kowalska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Marcin Kozak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Elżbieta Kozik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Kućmierz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Edward Kunicki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Lech (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Helena Łabuda (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Irena Łuczak (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • doc. dr hab. Bożena Matysiak (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)
 • prof. dr hab. Zenia Michałojć (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • w Warszawie)
 • prof. dr hab. Joanna Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Nurzyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Marian Orłowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Elżbieta Pląskowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Józef Piróg (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stefan Pruszyński (Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Bożena Radajewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ewa Rekowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Sady (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Jan Szymański (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)
 • prof. dr hab. Maria Tendaj (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Tworkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Wanda Wadas (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. inż. Maria Wawrzyniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Brygida Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Maria Witomska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Stanisław Wociór (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Renata Wojciechowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jacek Wróbel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Zalewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Mirosław Ziombra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Żarski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)