Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2011

 • prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Tadeusz Adamski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Adela Adamus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Anna Bach (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Hanna Bandurska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Ben (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie)
 • dr hab. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Julitta Borowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Edward Borowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Borowy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Halina Buczkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Zbigniew Burgieł (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Stanisław Cebula (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Renata Dobromilska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Marek Gajewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Maria Gawęda (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Stanisław Gawroński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Anna Golcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Barbara Gołębniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Marek Grabowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz (Uniwersytet Maria Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Roman Hołubowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ewa Jadczuk-Tobjasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Zbigniew Janeczko (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Irena Kiecana (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jolanta Kobryń (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Barbara Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kołota (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Stanisława Korszun (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Kosson (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)
 • dr hab. Maria Kościńska-Pająk (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Maria Kowalik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Iwona Kowalska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Radosław Kowalski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Elżbieta Kozik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Król (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Halina Kurzawińska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Beata Kuziemska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Lech (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Lipecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Bogdan Lorens (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Irena Łuczak (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Aleksandra Łukaszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Joanna Marcinkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Barbara Marska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Irena Matławska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Maria Morozowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Renata Nurzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Nurzyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Irena Perucka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Piróg (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Elżbieta Pląskowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Henryk Pospieszny (Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Przybyła (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Krystyna Pudelska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Rekowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Ewa Rożek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Stanisław Rożek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Czesław Sadowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Sady (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Wojciech Sądej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Marek Siwulski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Jan Skrzyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Ireneusz Sosna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Szewczuk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • doc. dr hab. Jan Szymański (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • prof. dr hab. Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Maria Tendaj (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Anna Tomczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • doc. dr hab. Jan Tonecki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Wanda Wadas (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wiech (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Justyna Wieniarska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Maria Witomska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Stanisław Wociór (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Jacek Wróbel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Ryszard Zadernowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 • w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Lesław Zimny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Edward Żurawicz (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)