Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Acta Scientiarum Polonorum

Redakcja Acta Scientiarum Polonorum – czasopisma polskich wyższych szkół rolniczych powołanego w 2002 r.; w Wydawnictwie UP są redagowane 2 serie: Hortorum Cultus (Ogrodnictwo) i Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza); streszczenia artykułów z wszystkich serii tego czasopisma w języku polskim i angielskim oraz pełne teksty są dostępne na stronie www.acta.media.pl, a także na stronie wydawnictwo.up.lublin.pl