Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Redakcja Aktualności UP

Aktualności UP - ilustrowany kwartalnik o charakterze informacyjnym i popularnonaukowym powstały w 1997 r.
Redaktor naczelna
Monika Jaskowiak
Rada Programowa
Stefania Jezierska-Tys
Krzysztof Szkucik
Leszek Tymczyna
Elżbieta Pogroszewska
Małgorzata Bzowska-Bakalarz
Monika Michalak-Majewska
Alina Kowalczyk-Juśko

Kwartalnik Aktualności UP

Aktualności 1(85) 2018
Aktualności 4(84) 2017
 
październik-grudzień 2018
rok XXII Nr 1(85)
październik-grudzień 2017
rok XXI Nr 4(84)
Aktualności 3(83) 2017
Aktualności 2(82) 2017
Aktualności 1(81) 2017
lipiec-wrzesień 2017
rok XXI Nr 3(83)
kwiecień-czerwiec 2017
rok XXI Nr 2(82)
styczeń–marzec 2017
rok XXI Nr 1(81)
Aktualności 4(80) 2016
Aktualności 3(79) 2016
Aktualności 2(78) 2016
październik-grudzień 2016
rok XX Nr 4(80)
lipiec-wrzesień 2016
rok XX Nr 3(79)
kwiecień-czerwiec 2016
rok XX Nr 2(78)
Aktualności 1(77) 2016
Aktualności 4(76) 2015
Aktualności 3(75) 2015
styczeń–marzec 2016
rok XX Nr 1(77)
październik-grudzień 2015
rok XIX nr 4(76)
lipiec-wrzesień 2015
rok XIX nr 3(75)
Aktualności 2(74) 2015
Aktualności 1(73) 2015
Aktualności 4(72) 2014
kwiecień-czerwiec 2015
rok XIX nr 2(74)
styczeń-marzec 2015
rok XVIX nr 1(73)
październik-grudzień 2014
rok XVIII nr 4(72)
     
Aktualności 3(71) 2014
Aktualności 2(70) 2014
Aktualności 1(69) 2014
lipiec-wrzesień 2014
rok XVIII nr 3(71)
kwiecień-czerwiec 2014
rok XVIII nr 2(70)
styczeń-marzec 2014
rok XVIII nr 1(69)
     
Aktualności 4(68) 2013
Aktualności 3(67) 2013
Aktualności 2(66) 2013
październik-grudzień 2013
rok XVII nr 4(68)
lipiec-wrzesień 2013
rok XVII nr 3(67)
kwiecień-czerwiec 2013
rok XVII nr 2(66)
     
Aktualności 1(65) 2013
Aktualności (4)64 2012
Aktualności 2(63) 2012
styczeń-marzec 2013
rok XVII nr 1(65)
październik-grudzień 2012
rok XVI nr 4(64)
lipiec-wrzesień 2012
rok XVI nr 3(63)
     
Aktualności 2(62) 2013
Aktualności 2011 nr 3(59)
Aktualności 2011 nr 2(58)
kwiecień-czerwiec 2012
rok XVI nr 2(62)
lipiec-wrzesień 2011
rok XV nr 3(59)
kwiecień-czerwiec 2011
rok XV nr 2(58)
     
Aktualności 2011 nr 1(57)
Aktualności 2010 nr 4(56)
Aktualności 2010 nr 3(55)
styczeń-marzec 2011
rok XV nr 1(57)
październik-grudzień 2010
rok XIV nr 4(56)
lipiec-wrzesień 2010
rok XIV nr 3(55)
     
Aktualności 2010 nr 2(54)
Aktualności 2009 nr 3(51)
Aktualności 2007 nr 1(41)
kwiecień-czerwiec 2010
rok XIV nr 2(54)
lipiec-wrzesień 2009
rok XIII nr 3(51)
styczeń-marzec 2007
rok XI nr 1(41)