Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

AGRONOMY SCIENCE

ROCZNIK 2017
Vol. LXXII(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

HANNA SIWEK, MAGDALENA SOBOLEWSKA, GRZEGORZ HURY, MARZENA GIBCZYŃSKA
Wpływ nawożenia popiołem z biomasy i wapnem na cechy jakościowe ziarna, mąki i ciasta z pszenicy ozimej odmiany RGT Kilimanjaro (Triticum aestivum var. Kilimanjaro)
The effect of fertilization with ash from biomass and lime on the characteristics of grain, flour and dough from winter wheat varieties RGT Kilimanjaro

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA KRÓL
Plon i jakość nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) w zależności od zagęszczenia roślin w łanie
Yield and quality of pot marigold (Calendula officinalis L.) seeds depending on plant density in the field

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KSENIA DRZAŻDŻYŃSKA, JADWIGA ANDRZEJEWSKA, KENNETH ADRIAN ALBRECHT, MACIEJ JERZY KAZULA
Wieloletnie bobowate rośliny pastewne w Ameryce Północnej: osiągnięcia i wyzwania nauki. Praca przeglądowa
Perennial legume fodder crops in North America: research progress and challenges. A review

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA KRÓL, ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ
Oddziaływanie wybranych nawozów dolistnych oraz bioregulatorów wzrostu na plon i jakość ziela majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)
The effect of selected foliar fertilizers and bio-growth regulators on the yieldand quality of sweet marjoram (Origanum  majorana L.) herbs

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

YU. J. BENO, A.R. ZYN, O.M. BREZVYN, M.V. DYKA
Prooxidant–antioxidant system and change of alkaloids level in jimson weed (Datura stramonium L.) under the influence of static magnetic field
Wpływ stałego pola magnetycznego na układ prooksydacyjny i antyoksydacyjny oraz zmianę zawartości alkaloidów w bieluniu dziędzierzawie (Datura stramonium L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KATARZYNA MOŻDŻEŃ, KAMILA PATER, BEATA BARABASZ-KRASNY
Zbiorowiska użytków zielonych w okolicach miejscowości Piasek Wielki (Okręg Staszowski, Polska Południowa)
Grasslands communities near the Piasek Wielki village (Staszów Region, Southern Poland)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

BEATA KRÓL
Influence of nitrogen fertilization on the seed yield and the content and quality of fat in pot marigold (Calendula officinalis L.) cultivars
Wpływ nawożenia azotem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

TERESA SKRAJNA,HELENA KUBICKA-MATUSIEWICZ
Zbiorowiska roślinne upraw okopowych Wigierskiego Parku Narodowego
Plant communities in tuber crops of the Wigierski National Park

Czytaj streszczenie

Read summary

     

EDYTA PACZOS-GRZĘDA, MICHAŁ NOWAK
Analiza elementów plonu mieszańców międzyodmianowych owsa o zredukowanej długości źdźbła
Analysis of some quantitative traits of inter-cultivar hybrids of oat with reduced straw length

Czytaj streszczenie

Read summary

     

MICHAŁ STRĘK, ARKADIUSZ TELESIŃSKI, JACEK WRÓBEL
Oddziaływanie związków fluoru i selenu na wybrane parametry biochemiczne siewek dwóch odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata)
Effect of fluoride and selenium compounds on selected biochemical parameters of two cultivars of sweet corn (Zea mays var. saccharata) seedlings

Czytaj streszczenie

Read summary

     

30.10.2017