Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2008
Vol. LXIII(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

BARBARA KOŁODZIEJ
Goldenrod (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) reaction to foliar fertilization
Reakcja nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) na nawożenie dolistne

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BARBARA KOŁODZIEJ
Wpływ terminu zakładania plantacji i odmładzającego przeorywania oraz stosowania Asahi SL w uprawie mięty pieprzowej
The effect of the term of plantation establishment, rejuvenating ploughing and Asahi SL application in peppermint culture

 
 

STANISŁAW WRÓBEL
Działanie nawożenia dolistnego borem w zależności od uwilgotnienia i odczynu gleby lekkiej w okresie wegetacyjnym
Effects of foliar fertilization with boron depending on soil moisture and reaction during vegetation period

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HELENA SZTUDER, STANISŁAW STRĄCZYŃSKI
Ocena tradycyjnego i zintegrowanego stosowania płynnych agrochemikaliów w uprawie pszenicy ozimej
Evaluation of conventional and integrated application of liquid fertilisers and plant protection agents in winter wheat cultivation

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

SYLWESTER SMOLEŃ
Wpływ dokarmiania dolistnego azotem, molibdenem, sacharozą i benzyloadeniną na zawartość kadmu, żelaza, manganu, ołowiu i cynku w rzodkiewce
The effect of foliar nutrition with nitrogen, molybdenum, sucrose and benzyladenine on the concentrations of Cd, Fe, Mn, Pb and Zn in radish

Read summary

Czytaj streszczenie

     

BEATA KRÓL
Wpływ stosowania wybranych nawozów dolistnych na plono-wanie żmijowca babkowatego (Echium plantagineum L.)
The effect of chosen foliar fertilizers on the yield of Blueweed (Echium plantagineum L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JAN BUCZEK, BARBARA KRYŃSKA, RENATA TOBIASZ-SALACH
Reakcja pszenicy ozimej na doglebowe i dolistne stosowanie azotu
Winter wheat reaction to soil fertilization and foliar nitrogen application

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRZEGORZ KULCZYCKI, RAFAŁ JANUSZKIEWICZ,
ARTUR JACHYMCZAK

The effect of foliar application of Ekolist fertilizer on maize yielding and chemical composition
Wpływ nawozów dolistnych Ekolist na plon i skład chemiczny kukurydzy

     

EWA STANISŁAWSKA-GLUBIAK
Wpływ niektórych czynników glebowych na efekty dolistnego nawożenia rzepaku ozimego molibdenem
Influence of some soil factors on effects of foliar fertilisation of winter rapeseed with molybdenum

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JOLANTA KORZENIOWSKA
Reakcja 10 odmian pszenicy ozimej na dokarmianie dolistne borem
Response of ten winter wheat cultivars to boron foliar application

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRZEGORZ SZUMIŁO, LESZEK RACHOŃ
Reakcja wybranych gatunków pszenicy ozimej
na termin siewu

Response of selected species of winter wheat on the sowing date

Czytaj streszczenie

Read summary

     

BARBARA GĄSIOROWSKA, ARTUR MAKAREWICZ
Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej
The effect of foliar fertilization on quality and grain yield of spring wheat

Czytaj streszczenie

Read summary