Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULsTURA

 

ROCZNIK 2009
Vol. LXIV(1)

 
     

BEATA KRÓL
Efekty dolistnego stosowania Tytanitu i Ekolistu w uprawie tymianku
The effect of foliar fertilization with Tytanit and Ekolist in thyme culture

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

CZESŁAW SZEWCZUK
Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka
The influence of foliar fertilization on potato tubers yield

 
 

CZESŁAW SZEWCZUK
Wpływ dokarmiania dolistnego roślin ziemniaka
na ich porażenie przez patogen zarazy Phytophthora infestans

The influence of potato foliar fertilization on Phytophthora infestans infestation

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

RENATA TOBIASZ-SALACH, DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Wpływ dokarmiania dolistnego na plon i skład chemiczny ziarna owsa nieoplewionego
The influence of foliar application of fertilizers on naked oats yield and chemical composition grains

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

CZESŁAW SZEWCZUK, DANUTA SUGIER
Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowanych na polskim rynku
General characteristics and types of foliar fertilizers offered on the Polish market

Read summary

Czytaj streszczenie

     

ANNA SZURA, IWONA KOWALSKA, WŁODZIMIERZ SADY
Wpływ sposobu nawożenia azotem na dynamikę zmian NH4 + i NO3 - w liściach i korzeniach buraka ćwikłowego
The effect of n-fertilization method on the rate of changes of NH4 +and NO3-contents in the leaves and roots of red beet

Czytaj streszczenie

Read summary

     

CZESŁAW SZEWCZUK
Wpływ dolistnego dokarmiania tytoniu na plony i jakość liści
The influence of tobacco foliar fertilization on leaf yields and quality

Czytaj streszczenie

Read summary

     

JANUSZ PODLEŚNY, STANISŁAW PIETRUSZEWSKI
Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie dwóch genotypów bobiku
The effect of magnetic water on the growth, development and yielding of faba bean

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KAZIMIERZ JABŁOŃSKI
Produkcyjne i jakościowe efekty dolistnego nawożenia ziemniaków Sonatą Z i Alkalinem PK 10 : 20
The productive and qualitative effects of foliar fertilization of potato Sonata Z and Alkalin PK 10 : 20

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ANNA PODLEŚNA
Wpływ doglebowego i dolistnego stosowania siarki na plon i skład mineralny roślin rzepaku ozimego
The effect of soil and foliar application of sulfur on the yield and mineral composition of winter oilseed rape plants

Czytaj streszczenie

Read summary