Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2009
Vol. LXIV(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

BARBARA KOŁODZIEJ
Wpływ sposobu zakładania plantacji i nawożenia dolistnego na plon i jakość tymianku pospolitego
The effect of plantation establishment method and foliar fertilization on the yields and quality of thyme

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

RAFAŁ MAGDZIAK, BARBARA KOŁODZIEJ, MAGDALENA SZCZEPANIK
Wpływ nawożenia magnezem i dokarmiania dolistnego Mikrosolem U na zdrowotność i jakość korzeni żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)
The effect of magnesium and foliar fertilization with Mikrosol U on healthiness and quality of American ginseng (Panax quinquefolium L.) roots

 
 

BARBARA SAWICKA, DOMINIKA SKIBA
Zmienność ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.)
Fluctuation of flesh darkening of raw and cooking tubers Helianthus tuberosus L.

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANNA KOCOŃ
Efektywność dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego nawożenia i wilgotności gleby
Foliar top dressing efficiency of winter wheat and rape of chosen fertilizers in optimal fertilization and soil moisture conditions

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BARBARA SAWICKA, BARBARA KROCHMAL-MARCZAK
Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka
Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars

Read summary

Czytaj streszczenie

     

BARBARA SAWICKA, DOMINIKA SKIBA
Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji
Influence of foliar nutrition on plant sanitary conditions in vegetation period of potato

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KRZYSZTOF SKIBA, JÓZEF KOŁODZIEJ, MIECZYSŁAW CICHOŃ
Stratyfikacja ekstremalnych wartości temperatury powietrza w Felinie k. Lublina (1986–1995). Część I. Amplitudy dobowe
Stratification of air temperature extreme values in Felin n. Lublin (1986–1995). Part I. Daily amplitudes

Read summary

Czytaj streszczenie

     
STANISŁAW CHWIL
The effect of magnesium and nitrogen on the quality parameters of winter wheat yield
Oddziaływanie magnezu i azotu na cechy jakościowe plonu pszenicy ozimej

Czytaj streszczenie

Read summary

     

GRAŻYNA ANNA CIEPIELA, ROMAN KOLCZAREK, JOLANTA JANKOWSKA, KAZIMIERZ JANKOWSKI
Efektywność nawożenia runi łąkowej azotem stosowanym w nawozie płynnym i stałym
The efficiency of meadow fertilization with nitrogen applied in the liguid and solid fertilizer

Czytaj streszczenie

Read summary

     

SŁAWOMIR ŚWIERCZYŃSKI, ALEKSANDER STACHOWIAK
The influence of three fertilizers and preparation Gibrescol used as the foliage spraying on the growth and nutritional status of maiden apple trees in a nursery
Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów jabłoni w szkółce

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ZENIA M. MICHAŁOJĆ, JOANNA KONOPIŃSKA
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego P i K na plonowanie i skład chemiczny sałaty
The effect of P and K foliar nutrition on the yield and chemical composition of lettuce

Czytaj streszczenie

Read summary