Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2010
Vol. LXV(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

STANISŁAW DZIENIA, STANISŁAW PUŻYŃSKI
Polskie rolnictwo – prognozy zmian
Polish agriculture – prognosis of changes

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN BUCZEK, RENATA TOBIASZ-SALACH, DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenicy jarej
Efficacy of applying full and reduced doses of herbicides in spring wheat

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

KAROL BUJAK, MARIUSZ FRANT
Plonowanie grochu siewnego w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego
Yielding of pea depending on the tillage methods and mineral fertilization level

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN KAPELUSZNY, MAŁGORZATA HALINIARZ
Ekspansywne i zagrożone gatunki flory segetalnej w środkowo-wschodniej Polsce
Expansive and treatend segetal flora species in middle-eastern Poland

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

PIOTR KUC, BERNADETA STROCHALSKA
Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego
The influence of organic fertilization and different tillage methods on sugar beet productivity

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MARIAN WESOŁOWSKI, RAFAŁ CIERPIAŁA
Wpływ niektórych herbicydów na plonowanie gryki
The effect of some herbicides on buckwheat yielding

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANDRZEJ WOŹNIAK
Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli
Weed infestation of durum wheat in different tillage systems

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ELŻBIETA HARASIM, DOROTA GAWĘDA
Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowanie i efektywność energetyczną produkcji zbóż jarych
Effect of stubble catch crops on the yielding and energy efficiency of spring cereal production

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ANDRZEJ KRUCZEK, WITOLD SKRZYPCZAK
Reakcja średnio wczesnych mieszańców kukurydzy na sposób nawożenia
Reaction of the medium early maize hybrids on the method of fertilization

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JOANNA KURUS
Następczy wpływ ugorowania pola na zachwaszczenie łanu żyta
Consecutive effect of field fallowing on rye weed infestation

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

ELŻBIETA TURSKA, GRAŻYNA WIELOGÓRSKA, SZYMON CZARNOCKI
Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej
Importance of stubble catch crops in the cultivation of spring wheat in monoculture

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARIANNA WARDA, EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK
Floristic diversity of chosen grass communities in the Nadwieprzański Landscape Park
Różnorodność florystyczna wybranych zbiorowisk trawiastych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym

Czytaj streszczenie

Read summary