Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2010
Vol. LXV(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

ELIZA KALBARCZYK, ROBERT KALBARCZYK
Przebieg faz fenologicznych ziemniaka i jego uwarunkowania wieloletnią zmiennością temperatury powietrza w Polsce
The course of phenological phases of potato and its determination by multi-annual variability of air temperature in Poland

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

DOROTA GAWĘDA
Zachwaszczenie owsa uprawianego w monokulturze w zależności od międzyplonów ścierniskowych
Weed infestation of oats grown in monoculture in relation to stubble crops

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

JAN ZUBA
Wpływ wybranych czynników na żywieniową efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego
The impact of chosen factors on feeding effectiveness of fodder area in farms specializing in milk cattle breeding

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BARBARA KROCHMAL-MARCZAK, BARBARA SAWICKA
Zmienność cech gospodarczych Ipomoea batatas L. (Lam) w warunkach uprawy pod osłonami
Variability of economic characteristics of Ipomoea Batatas L. (Lam.) in the conditions of cultivation under cover

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA SZWEJKOWSKA
Wpływ sposobu uprawy na plonowanie soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.)
Effect of tillage technology on lentil (Lens culinaris Medic.) yielding

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BEATA SZWEJKOWSKA, STANISŁAW BIELSKI
Ocena energetyczna produkcji nasion grochu pastewnego (Pisum sativum L.)
Energetical effectiveness of pea seed production

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

JAN ZUBA
Produktywność powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach Bieszczad i Lubelszczyzny
Productivity of the fodder area of farms specializing in milk cows breeding in Bieszczady and Lublin regions

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAŁGORZATA KORSAK-ADAMOWICZ, DOROTA DOPKA, JÓZEF STARCZEWSKI
Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie soi
Influence of selected cultivation treatments on weed infestation in soybean

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAGDALENA SYKUT, HALINA LIPIŃSKA
Wpływ wyciągów wodnych ze ściętej murawy trawnika na kiełkowanie nasion wybranych gatunków traw gazonowych
The influence of water extracts from a cut lawn sward on the seed germination of selected lawn grass species

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK ĆWINTAL
Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej nasion na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu
Influence of seed dressings and seeds laser stimulation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the sowing year

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARIUSZ ARTUR KULIK
Wpływ technologii regeneracji runi łąkowej na zmiany jej składu gatunkowego
The effect of regeneration technology of meadow sward on its species composition

Czytaj streszczenie

Read summary