Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2011
Vol. LXVI(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

CZESŁAW SZEWCZUK, DANUTA SUGIER
Ocena jakościowa szyszek trzech odmian chmielu w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie
Evaluation of the quality of cones in three hop cultivars in relation to their position on the plant

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

PIOTR KRASKA
Konserwująca uprawa roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące plon ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra uprawianej w monokulturze
Conservation tillage and catch crops as factors creating the grain yield of spring wheat cv. Zebra cultivated in monoculture

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

JERZY KUPIEC, AGNIESZKA ZDANOWSKA, JANINA ZBIERSKA, ALEKSANDRA WOŹNIAK
Nitrogen gross balance in farms specialised in plant production in selected regions of Poland
Bilans nawozowy azotu w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej wybranych regionów Polski

Read summary

Czytaj streszczenie