Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2011
Vol. LXVI(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

RYSZARD WEBER, DARIUSZ ZALEWSKI, HENRYK BUJAK, JAN KACZMAREK, EWA ŚMIAŁEK
Interakcja odmian pszenicy ozimej z warunkami środowiska w kształtowaniu poziomu plonowania na podstawie wyników PDO na dolnym Śląsku
Interaction of winter wheat varieties with conditions of the habitat in the formation of the yielding levels on the basis of post-registratioin cultivat testing in lower Silesia

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAREK ĆWINTAL
Następczy wpływ mikroelementów (B, Mo) i stymulacji nasion światłem lasera na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu
Sequent influence of microelements (B, Mo) and seed stimulation using laser radiation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the year of sowing

Read summary

Czytaj streszczenie