Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2011
Vol. LXVI(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MARIUSZ ARTUR KULIK
Ocena zawartości materii organicznej w glebie torfowo-murszowej w warunkach zróżnicowanego użytkowania runi łąkowej
Estimation of organic matter content in peat-muck soil in conditions of diverse use of meadow sward

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HUBERT MONIUSZKO, JANUSZ WIŚNIEWSKI
Wpływ wybranych elementów agrotechniki na zawartość olejku eterycznego w korzeniach i kłączach kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.)
Effect of selected elements of agricultural technology on the essential oil content in roots and rhizomes of common valerian (Valeriana officinalis L.)

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

WIESŁAW BEDNAREK, PRZEMYSŁAW TKACZYK, SŁAWOMIR DRESLER
Odczyn (pH) i zawartość makroelementów w glebach po powodzi w dolinie środkowej Wisły
pH and the content of macroelements in soils after the flood in the central Vistula River valley

Read summary

Czytaj streszczenie