Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2011
Vol. LXVI(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

MARIANNA WARDA, MARIUSZ ARTUR KULIK, TOMASZ GRUSZECKI
Charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych
w rezerwacie przyrody „Kózki” oraz próba ich czynnej
ochrony przez wypas owiec rasy świniarka

Description of selected grass communities in the “Kózki” nature reserve and a test of their active protection through the grazing of sheep of the Świniarka race

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MONIKA DYŃSKA, MAŁGORZATA HALINIARZ, JAN KAPELUSZNY
Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plon
i wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

The effect of weed control methods on yield and some quality parameters of the grain of durum wheat (Triticum durum Desf.) and common wheat (Triticum aestivum L.)

Read summary

Czytaj streszczenie