Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2012
Vol. LXVII(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Joanna Sender, Marcin Borkowski
Wąwozy lessowe w przestrzeni rolniczej wschodniej części Wyżyny Sandomierskiej
Loess ravines in the agricultural space on eastern part of Sandomierz Upland

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

Leszek Rachoń, Grzegorz Szumiło, Małgorzata Czubacka
Ocena szklistości ziarna wybranych odmian i gatunków pszenicy
Evaluation of grain glassiness of selected varieties and species of wheat

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

Jacek Sosnowski
Kształtowanie się biomasy nadziemnej Lolium multiflorum Lam. pod wpływem użyźniacza glebowego
Development of the aboveground biomass of Lolium multiflorum Lam. under the influence of soil’s medium amendment

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
Beata Szwejkowska, Stanisław Bielski
Ekonomiczna efektywność produkcji nasion soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.)
Economic effectiveness of seed lentil (Lens culinaris Medic.) production
Czytaj streszczenie

Read summary