Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2012
Vol. LXVII(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
KATARZYNA KRUK, MAGDALENA ZAPALSKA, TADEUSZ WĘGOREK, KRZYSZTOF KOWALCZYK
Ocena zróżnicowania genetycznego dwóch populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z okolic Puław
Genetic diversity assessment of two Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations from Puławy area

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ, BEATA KRÓL
Efekty dolistnego stosowania Bio-algeenu S90 i Biotrissolu T w uprawie serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.)
Effects of foliar application of Bio-algeen S90 and Biotrissol T in the cultivation of motherwort (Leonurus cardiaca L.)

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
BEATA SZWEJKOWSKA
Wpływ technologii uprawy na zawartość białka w nasionach soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.)
The effect of cultivation technology on protein content of lentil (Lens culinaris Medic.) seeds
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
ANNA TRATWAL, FELICYTA WALCZAK
Występowanie ważnych gospodarczo chorób pszenicy ozimej w Polsce w latach 2006-2010
Occurence of more important diseases on winter wheat in Poland 2006-2010
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
MONIKA KWIECIEŃ, TADEUSZ FILIPEK, JOLANTA DOMAŃSKA
Wpływ wapnowania, nawożenia fosforem oraz toksycznych dawek Cd i Zn na zawartość cynku w kukurydzy (Zea mays L.)
Influence of liming, phosphorus fertilization and toxic doses of Cd i Zn on content of zinc in maize (Zea mays L.)
Czytaj streszczenie

Read summary
   
DOROTA GAWĘDA, CEZARY A. KWIATKOWSKI
Plonowanie pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania
Yield of spring wheat grown in short-term monoculture depending on catch crop and weed control method
Czytaj streszczenie

Read summary
 
MAREK ĆWINTAL, MIECZYSŁAW WILCZEK
Wpływ czynników agrotechnicznych na strukturę
i plony nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.)

Influence of agrotechnical factors on the structure and seed yield of white clover (Trifolium repens L.)
Czytaj streszczenie

Read summary