Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2012
Vol. LXVII(4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

STANISŁAW DERYŁO, ŁUKASZ CHUDZIK
Wpływ przedsiewnej uprawy roli i pielęgnacji
na zachwaszczenie łanu szarłatu uprawnego

(Amaranthus hypochondriacus L. Thell.)
The effect of pre-sowing tillage and management practices on weed infestation of amaranth canopy (Amanarthus hypochondriacus L. Thell.)

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

ZOFIA RZYMOWSKA
Ekspansja Lactuca serriola L. w zbiorowiskach segetalnych w granicach miasta Siedlce i na terenach przyległych
The expansion of Lactuca serriola L. in segetal communities in the borders of the Siedlce city and the adjacent areas

 
 
EZATOLLAH ESFANDIARI, NASER SABAGHNIA
The effect of Fe-deficiency on antioxidant enzymes' activity and lipid peroxidation in wheat leaves
Wpływ deficytu Fe na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację tłuszczu w liściach pszenicy
 
 
VALIOLLAH RAMEEH
Genetic parameters assessment of siliquae
associated with stress indices in rapeseed cultivars
Ocena parametrów genetycznych łuszczyn roślin w odniesieniu do wskaźników stresu w odmianach rzepaku
Read summary

Czytaj streszczenie
 
 
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, HONORATA DOŁĘGA, ALICJA BARANOWSKA
Skuteczność działania herbicydów w uprawie ziemniaka
Efficacy of herbicides in potato crop
Czytaj streszczenie

Read summary