Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2013
Vol. LXVIII(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

Spis treści
Table of contents

pdf  
     

MAGDALENA JAKUBOWSKA, JAN BOCIANOWSKI
Efektywność pułapek feromonowych w monitoringu odłowów Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i Agrotis exclamationis (L.) (Lep. Noctuidae) dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego
Efficiency of pheromone traps for monitoring of the Agrotis segetum (Den. et Schiff.) and Agrotis exclamationis (L.) (Lep. Noctuidae) for short-forecasting

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
 

ANNA JAMA-RODZEŃSKA, WŁADYSŁAW NOWAK
Zawartość makroskładników w wybranych klonach wierzby krzewiastej uprawianej na komunalnym osadzie ściekowym
The content of macronutrients in selected clones of willow cultivated on municipal sewage sludge

 
 
WACŁAW TADEUSZ KRAJEWSKI, WŁADYSŁAW SZEMPLIŃSKI, STANISŁAW BIELSKI
Plonowanie nagoziarnistych i oplewionych odmian
jęczmienia jarego nawożonego azotem

Yielding of naked and hulled varieties of spring barley in variable nitrogen fertilization

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
JÓZEF SOWIŃSKI, EWELINA SZYDEŁKO-RABSKA
Porównanie plonowania różnych form sorga
w warunkach polskich

Comparison of sorghum type yielding in Polish conditions

Czytaj streszczenie

Read summary