Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA

 

ROCZNIK 2013
Vol. LXVIII(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
pdf  
     

BARBARA BANASZKIEWICZ, KRYSTYNA GRABOWSKA,
ANETA DYMERSKA

Variability of sums of precipitation in vegetation period
in north-eastern Poland during the years 1951-2000
Zmienność sum opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-2000

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 
RYSZARD BARYŁA, MARIUSZ ARTUR KULIK
Ocena przydatności wybranych odmian Lolium perenne L. do mieszanek pastwiskowych na gleby torfowo-murszowe
Assessment of the usefulness of selected Lolium perenne L. cultivars for pasture mixtures on peat-muck soils
 
 
JAN BUCZEK, WACŁAW JARECKI,
DOROTA BOBRECKA-JAMRO

Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na plon
oraz zachwaszczenie pszenicy ozimej

Effect of forecrops and doses of herbicides on the yield and weed infestation of winter wheat

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
JAN GRABOWSKI, EWELINA OLBA-ZIĘTY,
BARBARA BANASZKIEWICZ, KATARZYNA POŻARSKA

Charakterystyka termiczna okresu zimowego w dwóch
mezoregionach Polski północno-wschodniej

Thermal characteristics of winter period in two mesoregions of north-eastern Poland

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
BEATA KRÓL
Wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie i jakość surowca nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)
Effect of plant density on the yield and quality of flower heads of pot marigold (Calendula officinalis L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

     
MORTEZA HOSSEINZADEH, FARIBORZ SHEKARI,
MOHSEN JANMOHAMMADI, NASER SABAGHNIA

Effect of sowing date and foliar application of salicylic
acid on forage yields and quality of globe artichoke
(Cynara scolymus L.)

Wpływ terminu siewu i dolistnego stosowania kwasu salicylowego na plon paszy i jakość karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)

Read summary

Czytaj streszczenie

     
LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO,
INGA KURZYDŁOWSKA

Wpływ intensywności technologii produkcji na jakość ziarna pszenicy zwyczajnej, twardej, orkiszu i jednoziarnistej
The effect of the production technology intensity on the grain quality of common, durum, spelt and einkorn wheat

Czytaj streszczenie

Read summary

     
ANDRZEJ STANISŁAW SAMBORSKI
Zmienność temperatury powietrza w Zamościu
w latach 1980-2009

Variability of air temperature in Zamość region
in 1980-2009

Czytaj streszczenie

Read summary